Arrow up

Keuring hoogtewerker

Veiligheid op de werkvloer heeft vandaag de hoogste prioriteit.

Een keuring van je heftruck, hoogwerker of verreiker is daarom geen overbodige luxe. Een grondig nazicht door een expert voorziet je van de nodige verplichte attesten en zorgt voor een veilig machinepark voor je werknemers. Bovendien dient elke machine voor de eerste ingebruikname geïnspecteerd te worden. Een controle gebeurt door een Externe Dienst voor Technische Controle op de werkplaats (EDTC).

Keuring hoogtewerker

De keuring voor hefwerktuigen verschilt naargelang het soort werktuig.

Een hoogtewerker dient, net zoals een schaarlift en een verreiker, elke 3 maanden gekeurd te worden. Een controleur van een EDTC bestudeert het geraamte en het mechanisme van de machine en alle andere onderdelen die de mate van veiligheid kunnen beïnvloeden.

Een heftruck heeft 1x per jaar een keuringsbewijs nodig. Ook deze keuring gebeurt door een EDTC.

Naast het laten uitvoeren van een erkende keuring dient de werkgever nog in een aantal andere verplichtingen te voorzien:

  • Gebruikers van een hoogtewerker, schaarlift of verreiker dienen een gepaste opleiding gevolgd te hebben voor het bedienen van de machine. Hiervoor kan je terecht bij ALM opleidingen.
  • Alle werktuigen moeten CE-gekeurd zijn en de werkgever dient te voorzien in het noodzakelijke onderhoud.
  • Eventuele aangebrachte wijzigingen aan de machines dienen te worden gecontroleerd door een EDTC voor de eerste ingebruikname en hiervoor moet je een attest voorleggen.
  • Uiteraard is de werkgever verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor zijn werknemers af te sluiten. Deze verzekering vergoedt eventuele lichamelijke schade. Daarnaast kan de werkgever ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten maar deze is niet wettelijk verplicht.

Twijfels over een bepaalde keuring of verplichting? ALM adviseert je graag in het gehele proces.

Verplichte documenten

Of het om een hoogtewerker, heftruck of eender ander mobiel arbeidsmiddel gaat: al deze machines dienen voorzien te zijn van volgende documenten:

  • EG-verklaring van Overeenstemming, ook gekend als CE-attest. Opgelet: dit is niet hetzelfde als een CE-markering! Een EG-Verklaring van Overeenstemming is een attest van de constructeur of importeur dat bevestigt dat de machine voldoet aan de minimale veiligheidseisen die binnen de EU gelden.
  • CE-markering: een door de fabrikant aangebracht label op het product dat zegt dat hij alle voor de markering voorziene verplichtingen naleeft. Met dit label wordt hij verantwoordelijk geacht voor het verkeer ervan in de Europese Economische Ruimte (EER).
  • Geldig attest van periodieke keuring door een EDTC dat 3-maandelijks aan vernieuwing toe is.

Vragen over deze documenten? ALM maakt je graag wegwijs.

Veiligheidsharnas

Een veiligheidsharnas valt onder de groep PBM’s, ook persoonlijke beschermingsmiddelen genoemd.

We bevelen ten zeerste aan om altijd een valharnas en veiligheidsschoenen te dragen bij het werken met een hoogtewerker of een andere grote machine.

Een valharnas, vallijn en schokdemper dienen minimaal 1x per jaar gecontroleerd te worden door een EDTC. Er is een nieuwe controle vereist na elke impact na een val.

Uiteraard kunnen voor de uitvoering van het werk nog andere PBM’s verplicht worden.

ALM helpt je graag verder.