Arrow up

Controle van de hoogwerker

Werken met een hoogwerker of schaarlift houdt zonder twijfel heel wat risico’s in. Daarom is het belangrijk dat er vóór de ingebruikname ook steeds een aantal controles uitgevoerd worden. Want wanneer jij een machine van ALM huurt, dan ben je als gebruiker steeds verantwoordelijk voor het correct gebruik van de hoogwerker.

Checklist

Aan de hand van een checklist helpen we je graag op weg. De bediener moet dagelijks, vóór men begint te werken, met zowel een technische als een visuele controle checken of het toestel zich in goede staat bevindt.

First things first

Wat eerst en vooral belangrijk is, is de aanwezigheid van de nodige documenten en of deze up-to-date zijn. Daarnaast dient men bij elektrische toestellen ook steeds het niveau van de accuvloeistof en van de batterijen controleren. Gaat het over thermische toestellen, dan is ook het brandstofpeil van belang.

Een belangrijke indicatie dat er iets mis kan zijn met een machine is het detecteren van olielekken. Check dus goed of je nergens een oliespoor ontdekt. Uiteraard zijn ook de druk en de staat van de banden cruciale elementen naar veiligheid toe. Een lekke band kan namelijk zorgen voor onstabiliteit, waardoor er zware ongevallen kunnen gebeuren.

Ook het werkplatform, de elektrische aansluitingen en verbindingen, samen met slangen en kabels moeten goed nagekeken worden voor de werken mogen aangevat worden. Vergeet zeker ook de lastmomentbegrenzer en scheefstandsensoren niet om geen onvoorziene problemen te krijgen terwijl je het toestel gebruikt.

Een niet onbelangrijk item dat ook vaak vergeten wordt is de noodstopbediening, de noodschakelaars en de bedieningshendels. Stempels die moeten gebruikt worden, dienen tevens vooraf nagezien te worden, evenals eventuele rupsbanden.

Afhankelijk van het soort toestel kunnen er trekstangen of tapeinden zijn. Ook deze vormen een even belangrijke schakel in het proces om veilig te werken, net als de hoofdonderdelen van de hoogwerker zoals diverse andere onderdelen en de remmen.

Wanneer er gebreken, beschadigingen of defecten vastgesteld worden, dan dient dit meteen gemeld te worden. De hoogwerker moet dan eerst hersteld worden voordat deze terug in gebruik mag genomen worden.

Valbeveiliging

Naast het controleren van de goede werking van de hoogwerker is uiteraard ook bescherming van jou of je medewerkers van groot belang. Valgevaar is een zeer groot risico dat je kunt beheersen door het gebruik van valbeveiliging en valharnassen. Ook deze dienen voor elk gebruik gecontroleerd te worden op kwaliteit.

Er is bovendien jaarlijks een keuring nodig van valharnassen dus markeer dit alvast op de kalender. Check zeker ook de verankeringspunten voor het valharnas op het toestel zelf, want een valharnas dat perfect werkt maar loszittende verankeringspunten heeft zal je niet beschermen.

Heb je vragen over valbeveiliging of wens je deze aan te kopen. Neem dan zeker contact op met ALM. Wij hebben altijd een mooi gamma aan valbeveiliging op stock.

Opleiding

Het werken met een hoogwerker vraagt de nodige vakkennis en ervaring. Zorg er dan ook voor dat de persoon die met de hoogwerker of schaarlift moet werken voldoende opgeleid is en weet wat hij of zij doet. Heel wat arbeidsongevallen of ongevallen thuis zijn het gevolg van verkeerde manipulaties aan het toestel en vaak met dodelijke gevolgen.

ALM kan instaan voor het voorzien van de nodige opleidingen om te werken met hoogwerkers, schaarliften, … Ook de nodige materialen voor valbeveiliging kan ALM voorzien.

Onderschat het belang van een voorafgaande controle aan de schaarlift of hoogwerker niet want het kan jouw of iemand anders zijn leven redden. Bovendien kan het je flink wat problemen en financiële katers achteraf besparen. Neem daarom de tijd om de nodige punten te checken zodat je zeker veilig kan werken.

Heb je vragen of wens je je in te schrijven voor een opleiding? Neem dan hier contact met ons op.


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×